Loading
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Strzelanie Królewskie

   Dnia 25 maja 2013r. o godzinie 1400 na strzelnicy brackiej odbędzie się Strzelanie Królewskie. Wystawiona będzie tarcza królewska i dla pań tarcza diany. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków bractwa.

 


 

 

Walne zebranie

   Dnia 17 lutego 2013r. odbyło się Walne Zebranie Członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Babimoście. Zebranie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze, za co Wszystkim obecnym serdecznie dziękuję. Walne Zgromadzenie Członków Bractwa wybrało Władze KBS Babimost na kolejną kadencję 2013-2016, w składzie:

 

Prezes - Bogdan Radny,

V-ce Prezes - Stefan Dąbrowski,

Sekretarz - Janusz Zając,

Skarbnik - Tomasz Heppel,

Marszałek - Franciszek Frącek,

Chorąży - Michał Szczeszek,

Strzelmistrz - Wojciech Michalski

 

Z Brackim Pozdrowieniem 
Prezes Bogdan R.

 


 

 

Poświęcenie tablicy

   W minione niedzielne przedpołudnie - 14 października br. przed Kościołem Parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Babimoście odbyła się uroczystość poświęcenia przez proboszcza parafii - ks. kan. Ryszarda Kolano - tablicy upamiętniającej niezwykłą działalność kapelana wojskowego, działacza społecznego, politycznego i oświatowego - ks. mjra Stefana Łukowskiego, żyjącego w latach : 1884 – 1941.

    W wygłoszonej homilii w czasie mszy św. ks. proboszcz nakreślił sylwetkę i zasługi bohaterskiego księdza, którego praca niepodległościowa rozpoczęła się od roku 1910 w parafii Janków Zaleśny na terenie woj. poznańskiego, gdzie zorganizował Towarzystwo Czytelni Ludowych.Najaktywniejsza działalność ks. mjra Stefana Łukowskiego przypadła na czas jego pobytu w Babimoście, gdzie będąc wikariuszem w latach : 1913 - 1919 szerzył na pograniczu wielkopolsko - lubuskim myśl o niepodległej Polsce. W okresie zaboru pruskiego głównie księża podejmowali trud organizowania bibliotek ludowych sprawując jednocześnie pieczę nad ich działalnością. Tak było i w parafii babimojskiej. Znajdowały się tu trzy polskie biblioteki dysponujące niewielkim i mało atrakcyjnym księgozbiorem. Poza Babimostem brak było w parafii jakichkolwiek innych polskich bibliotek.Stan ten zmienił się w 1913 r. kiedy w Babimoście podjął pracę duszpasterską ks. Stefan Łukowski.W parafii babimojskiej utworzył osiem bibliotek w tym odrębną bibliotekę przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z charakteryzowaną strukturą treściową zbiorów książek, które były wyrazem pedagogicznych idei ks. Stefana Łukowskiego.Było to nowatorskie i niebywałe przedsięwzięcie w zaborze pruskim. Starannie dobrana lektura miała wyposażać w wiedzę oraz kształtować charakter i patriotyczną postawę młodych czytelników. Rozwinął czytelnictwo poprzez odpowiednio dobrany księgozbiór o walorach patriotycznych i poznawczych. W strukturze zbiorów znalazła się twórczość religijna, literacka i poznawcza wybitnych Polaków. Jego patriotyczna, społeczna i aktywna działalność wpłynęła na zmianę czytelniczego regresu.W czasie I wojny światowej ks. mjr Stefan Łukowski organizował tajne oddziały przysposobienia wojskowego młodzieży polskiej.W 1918 r. zorganizował w Babimoście powiatową polsko-niemiecką Radę Robotniczo-Żołnierską. Na początku 1919 r. został aresztowany przez Grenzschutz - niemieckie formacje zbrojne, powołane do walki z polskim ruchem narodowowyzwoleńczym, używane do tłumienia powstań w latach 1918 – 1920. Po wyjściu z więzienia ks. mjr Stefan Łukowski rozpoczął akcję propagandową na rzecz przyłączenia kresów zachodnich do niepodległej Polski. W 1919 r. jako członek delegacji Naczelnej Rady Ludowej udał się wraz z ks. Józefem Pielatowski i Teodorem Spiralskim do Paryża, aby tam przedłożyć Konferencji Pokojowej żądania i postulaty ludności autochtonicznej. O polskości ziem kresowych kilkakrotnie pisał w Dzienniku Poznańskim, w którym zamieścił m.in. patriotyczny artykuł " Co się z nami stanie ? "Aresztowany przez gestapo w październiku 1940 r. zginął w styczniu 1941 r. śmiercią męczeńską wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.Tę heroiczną postać oraz działalność dokumentuje wystawa znajdująca się w Izbie Pamiątek Regionalnych, funkcjonującej przy Bibliotece Publicznej im. Wiesława Sautera w Babimoście udostępniona dla zwiedzających. Do zorganizowania uroczystości poświęcenia tablicy pamięci ks. mjra Stefana Łukowskiego usytuowanej na frontonie Kościoła Parafialnego, wydarzenia o historycznej randze, przyczynili się: pan Stanisław Błoch, Proboszcz Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Babimoście, władze miejskie oraz dyrekcja Biblioteki Publicznej w Babimoście.Odświętnego charakteru uroczystości nadała towarzysząca wydarzeniu miejscowa Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.

ks. kan Ryszard Kolano

 


 

 

Dzień Kobiet

   W sobotę, tj. 10 marca 2012r., juz po raz czwarty odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Bracia Kurkowi zaprosili Siostrę Ilonę oraz swoje urocze Małżonki - Partnerki Życiowe na uroczysty obiad do restauracji Weimann w Babimoście. Przyjęcie rozpoczął Prezes Bractwa Bogdan Radny, składając Paniom moc gorących życzeń oraz życząc wielu radości, jednocześnie dziękując im za uśmiech jakim obdarzają swoich Panów każdego dnia.

  Następnie w asyście Wiceprezesa Stefana Dąbrowskiego i Marszałka Franciszka Frącka wręczono Paniom kwiaty wraz z prezentami niespodziankami. Z uśmiechów na twarzach uroczych Pań wnioskujemy, że prezenty niespodzianki były jak najbardziej trafione.
 Uroczystość uświetnił również występ kabaretu "nie boski" ze Szczańca. Panowie bawili Towarzystwo wyśmienicie co znalazło potwierdzenie w salwach śmiechów i gromkich braw. Rozmowom i dowcipom nie było końca, uczta trwała do późnych godzin nocnych.

 


 

 

Brackie Insygnia

Kontakt

 

 
     KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE
                   W BABIMOŚCIE
 
    66-110 Babimost, Kargowska 54
    www: http://www.kbsbabimost.pl
    mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

                         

Iban: PL 74 2030 0045 1110 0000 0302 7210

SWIFT/BIC: GOPZPLPW

Zaproszenia / Życzenia