Strzelanie Żniwne

Sobota 28.09.2013r. Strzelanie Żniwne - strzelnica brata Łucjana.

Program:

12:00 - Przygotowanie imprezy na strzelnicy.
14:00 - Rozpoczęcie strzelania
14:30 - Strzelanie Królewskie - strzelają wyłącznie bracia KBS Babimost - proszę o punktualność.
17:00 - Zakończenie sprzedaży biletów
18:00 - Zakończenie strzelań
18:30 - Dekoracje, gratulacje i biesiada bracka.

Konkurencje i nagrody:

1. Strzelanie Królewskie - strzelanie do Kura.
2. Tarcza Kołkowa dla Pań - eliminacje przez zapadki.
3. Tarcza Kołkowa Fundatora - eliminacje przez zapadki.
4. Tarcza Kołkowa Fundatora - eliminacje przez zapadki.

   Organizator zapewnia drobny poczęstunek. Przewidziano ognisko.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne - zapewniamy szczelny, ogrzewany namiot.

Z brackim pozdrowieniem Bogdan R.