Strzelanie Żniwne 2016

W sobotę dnia 22 października 2016 roku na wojskowej strzelnicy w Sulechowie KBS Babimost zorganizowało strzelanie o tytuł Króla Żniwnego A.D. 2016, którym został brat Jarosław Dura. Godność I rycerza zdobył brat Franciszek Frącek, a II rycerza brat Jan Zając.

Spotkanie wzbogacone było o jeszcze dwie dodatkowe konkurencje, mianowicie strzelanie do okolicznościowych tarcz fundatorów. Uwagę zwróciła Tarcza Memoriałowa ks. Edwarda Napierały, byłego proboszcza Babimostu.

Szczególne wyrazy wdzięczności należą się wojsku, które przygotowało nam strzelnicę, namiot i ugotowało pyszną grochówkę.

A.W.

  

9